Vill du vara med och dyka så hör av dig.
 
Om du vill vara på land och lyfta skrot är du precis lika välkommen.
Se när nästa dyk är här
 
Alla behövs för att ge omhändertänk till vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.
 
Tillsammans gör vi skillnad!
 

Observera att all dykning sker på egen risk!