Vattentäkt:

Mälarens vatten är en vattentäkt för hela 1,5 miljoner människor. Det samhällsekonomiska värdet som vattnet genererar per år ligger på gigantiska 127 miljarder kronor (beräkning från Svenskt vatten).

 

Båtbatterier och bilbatterier innehåller frätande svavelsyra samt neurologiskt giftiga tungmetallen bly. 

Elmoped- Innehåller diverse elektronik samt giftiga batterier.

Bildäck - Är baserade på olja och innehåller tungmetallen zink samt PAH-oljor som gör gummit mjukt men som också är cancerframkallande.

 

Återvinning lönar sig:

Det går endast åt 5% energi att återanvända aluminium jämfört med att bryta nytt från gruvor. 

Enorm besparing över lag för alla metaller!

Varje kilo upplockad plast motsvarar ett kilo besparad olja. 

Genom att ta upp skräpet sparar vi mängder av energi och skapar nytt liv igen!

Skräpet som hamnat i vattnet blir kvar under lång tid:

Plastpåsar 50-100 år

Tuggummi 20-25 år

Cigaretter 1-100 år

Aluminiumburkar 200-500 år

Pet flaskor 450-1000 år

Glas 1 miljon år. 

Forskning från Seattle visar att laxar dör när dem utsätts för ämnet 6 PPD,

som är en kemikalie i bildäck som ska förhindra dem från att spricka.