top of page

BILDÄCK

Bildäck är till stor del baserade på syntetiskt gummi & naturgummi, men innehåller, bland annat, ämnen som ska bidra till däckets hållbarhet. Många av dessa ämnen har påvisad negativ effekt på miljö & hälsa. Till dessa tillhör diverse aromatiska oljor, så som PAH-olja, som kan ha en cancerframkallande effekt.

Bildäck innehåller även olika metaller som kan ha en skadlig effekt på miljön, så som tungmetallen zink. Det är möjligt att olika former av dessa ämnen bioackumuleras till en skadlig halt i miljön och i organismer.

Däckslitage representerar en stor källa av mikroplaster som återfinns i miljön. Mycket av detta hamnar i olika vatten med avrinning från land vilket resulterar i en negativ påverkan på miljön, organismer, och till slut människan (Capolupo et al., 2021; Nawrot et al., 2020; Tamis et al., 2021).

BILDÄCK
bottom of page