top of page

BLYBATTERIER

Bly finns naturligt i jordskorpan som olika komplexa föreningar. Det bryts och framställs för att användas i batterier, färg och rörmokeri. Bly från detta hamnar i jord, vatten och atmosfär, det är inte nedbrytbart och påverkar dessa miljöer och associerade organismer negativt.

Det är känt att bly bland annat skadar det centrala nervsystemet, njurar, och bildandet av blodceller hos ryggradsdjur. Det påverkar även ryggradslösa djur och då bly inte har en biologisk funktion i vare sig växter eller djur så bioackumuleras bly och påverkar hela födoväven (Botté et al., 2022; Flora et al., 2006; World Health Organisation, 2021).

BLYBATTERIER
bottom of page