BLYBATTERIER

Båt- och bilbatterier innehåller frätande svavelsyra samt neurologiskt giftiga tungmetallen bly.

BLYBATTERIER