top of page

CIGARETTFIMPAR

Årligen så röks 5–6 biljoner (1 biljon = 1 000 000 000 000) cigaretter. De flesta slängs i naturen och hamnar i olika vatten med vind, regn, och floder. Detta gör fimpen till den mest vanliga form av skräp i kustnära områden.

Fimpar klassas som farligt avfall pga. innehållande toxiska kemikalier, så som nikotin, metaller (tex. kadmium, arsenik), samt andra ämnen som uppstår när tobak bränns, och endast 1 fimp kan kontaminera 1 000 L vatten. Dessa farliga ämnen påverkar organismer negativt på flera olika sätt (Caridi et al., 2020; Oliva et al., 2021; Quéméneur et al., 2020).

CIGARETTFIMPAR
bottom of page