top of page

ELSPARKCYKEL

Elsparkcykeln har ofta ett batteri baserat på litium-jon (Li-ion), med litium, nickel, koppar och kobolt. Även om dessa ämnen har påvisad negativ effekt på miljö så finns det väldigt lite forskning gällande hur batterier från elsparkcyklar påverkar miljön om en elsparkcykel slängs i natur eller vatten. Däremot finns det data som påvisar negativ påverkan på miljö och människor där litium bryts.

För 1 ton litium används ca 2 miljoner L vatten. Detta vatten tas från människor som har en begränsad tillgång till vatten, vilket resulterar i att det blir ännu svårare för dessa att få det vatten de behöver. Brytning av litium kontaminerar stora ytor med toxiska kemikalier påverkar jord, vatten, och atmosfär.

Batterier baserade på litium kan bara återvinnas till en låg mängd, endast ca 2%. Detta gör att nytt litium konstant behöver brytas för att uppehålla det behov som batterimarknaden har idag (Institute for Energy Research, 2022; Jiang et al., 2020; Marchegiani et al., 2020; Trapp et al., 2022).

ELSPARKCYKEL
bottom of page