VATTENTÄKT

Mälarens vatten är en vattentäkt för hela 1,7 miljoner människor. Det samhällsekonomiska värdet som vattnet genererar per år ligger på gigantiska 127 miljarder kronor (beräkning från Svenskt vatten).

VATTENTÄKT